14.000 filmünk Szabó Károlyné Kovács Klára

  • Bal oldalon - piros ruhában
13999.  filmünk szereplője
Drégely Ágnes, a TOUR EAST TOUR Kft. alapítója, tulajdonosa, ügyvezetője, valamint a MUISZ alelnöke. Házas, két felnőtt gyermek édesanyja és öt unoka büszke nagymamája. Az ország egyik legnevesebb turisztikai beutaztató cégének vezetője, valamint a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke. Drégely Ágnes neve garancia a minőségre már több mint 27 éve, úgy külföldön, mint a magyar turizmusban. Ha sikereiről kérdezik, válasza gyors és egyértelmű: "ímádja a szakmáját".  Szinte egy emberöltőnyi ideje alakítja a hazai beutaztatási piacot az All Europe Incoming Tour East Tour. A rendszerváltás idején a Cooptouristot elhagyó Drégely Ágnes alapította utazási iroda ennyi év után is néz a jövőbeni kihívások elébe. Nem csak Magyarországot, de velünk kombinálva, partnerei révén szinte egész Európát kínálja a cég. 

 

  • Jobb oldalon - kék ruhában  
14000.  filmünk szereplője
​Szabó Károlyné Kovács Klára, a DUNA-TISZA KÖZI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET elnöke. Tanítói és tanári diplomával negyven évig dolgozott. Ezt a szolgálatot, a gyermekeket, a velük való törődést élete értelmének, hivatásának tekintette. Pályája vége felé tudatosan készült az alkotó nyugdíjas évekre és komolyabban kezdett foglalkozni a kézműveskedéssel, mely gyermekorától fogva végigkísérte életét. Az angyal indíttatás és iskolai oktatás mellett élete legmeghatározóbb állomásának az erdélyi tanulmányutakat tekinti, amelyek alkalmával rátalált a tiszta forrásra, csodás szellemi és tárgyi örökségünkre, hagyományainkra. Az ottani élmények és találkozások hatására erősödött meg benne az elhatározás, hogy a haza szeretetére való nevelés és a nemzeti kultúránk oktatása mellett tevőlegesen művelje a népművészetet is. A tanítóképző főiskolán néptáncsoportot alapított, többféle kézműves táborokban vett részt. Az utóbbi években örömmel jár a textiles konferenciákra. Legjelentősebb alkotásának a Nagykőrösi Református Templom számára készített úrasztali terítőt tekinti. Az egyesület taglétszáma jelenleg 179 fő, közülük 36-an rendelkeznek Népi Iparművész kitüntetéssel, 5-en Népművészet Ifjú Mestere, és 16-an a legrangosabb, Népművészet Mestere kitüntetéssel. Az egyesület büszke a népművészet és népi iparművészet hagyományát őrző és fejlesztő tevékenységéért kiérdemelt Csokonai Vitéz Mihály-közösségi díjra is
 
 
 
 
 
 

A két hölgynek és minden riportalanyunknak köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltak a forgatások alkalmával.

"Az Ön értékrendje a mi értékünk"